Wie is die Marjolijn de Graaf dan?

Waarschuwing! Dit stuk bevat schaamteloze promotie voor Marjolijn de Graaf, haar gedachtengoed Decisions by Design en onze bijeenkomst voor veranderaars op 30 januari 2020. En ik schaam me daar niet voor, want ik ben 200% enthousiast hierover en ik zou gierig zijn als ik dat niet deelde.

Dus, wie is die Marjolijn de Graaf dan eigenlijk? Allereerst: aan de foto te zien iemand met wie ik veel lol heb. Maar we zijn ook serieus. Dus hier stel ik haar even aan je voor.

Een besluitenontwerper!

Anderhalf jaar geleden trad ik toe toe de facilitatorspool van het LEF Future center van Rijkswaterstaat. (Gefeliciteerd San! Ja dank je, dank je). En daar ontmoette ik Marjolijn. Gezien ons beider historie eigenlijk gek dat we elkaar nog niet eerder tegengekomen waren. Toen we na een tijdje eindelijk eens samenwerkten aan een sessie bleken we een goede click te hebben.

Decisions by design

Marjolijn heeft met haar partner het bedrijf Impact Company en ze schreven samen het boek Decisions by design. Over hoe je in vier stappen de weg naar een gedragen besluit faciliteert. Wat mij daarin enorm aanspreekt is dat je vertraging gebruikt om te versnellen. Door eerst ruimte te maken voor het delen van feiten (1), en dan goed de tijd te nemen voor reflectie (2) leg je het fundament voor een zo divers mogelijk palet aan oplossingen (3) en uiteindelijk een goed gefundeerde en gedragen beslissing hierover (4). Een klant denkt vaak dat ze met de betrokken groep al alle info in beeld hebben en wil graag meteen naar een keuze. Soms is het nog een hele toer om ze aan het brainstormen te krijgen. Maar met dit gestructureerde proces dat ook nog goed onderbouwd is kom je als facilitator samen met je klant tot sessies die echt werken.

Daarnaast is er in dit proces veel ruimte voor reflectie en emotie. Door goed te kijken naar wat alle beschikbare feiten nou met je doen en wat dat weer betekent voor de mogelijke scenario’s kom je tot besluiten waar niet alleen het hoofd in vertegenwoordigd is maar ook het hart. Dat klinkt voor sommige mensen nog steeds een beetje zweverig, maar ik merk dat de meesten inmiddels wel doorhebben dat je het hart niet links kan laten liggen als je draagvlak wil.

Tot slot ga ik helemaal aan op de ruimte voor conflict bij stap 3: inzichten verzamelen. Als je conflict ziet als het zichtbaar maken van uitersten, van verschillende manieren om naar een onderwerp te kijken, kan het enorm helpen bij het in beeld krijgen van zo veel mogelijk echt verschillende oplossingen. Het helpt om conflict de ruimte te geven en te onderzoeken en niet meteen te willen bedekken en oplossen. Als je dat doet, mis je waarschijnlijk een hoop creatieve ideeën.

Dit zijn niet de enige redenen waarom Decisions by Design mij aanspreekt maar ik wil je vooral je eigen oordeel laten vellen. Voor een goede samenvatting vol AHA!!! momenten luister je deze podcast van nog geen uur. Hierin wordt Marjolijn geïnterviewd over haar vier stappen proces. In het Engels. En dan kan je daar misschien geen genoeg van krijgen dus dan koop je haar boek, fysiek of in E-versie. Of wat ook kan, ze heeft een handige online training op Udemy gemaakt.

Vorig jaar organiseerde Marjolijn een bijeenkomst waarin Decisions by Design centraal stond. Daar waren veertig mensen. Zij gaven aan dat ze heel graag een vervolg wilden, waarbij het ontmoeten van en uitwisselen met andere veranderaars een heel belangrijk thema moest zijn. Marjolijn vroeg mij om dit samen met haar te doen. 30 januari is dus een uitvloeisel hiervan. Deze keer draait het niet om Decisions by Design, maar om de vragen die veranderaars nu echt bezig houden en de inspiratie die we met elkaar kunnen delen. En als Decisions by Design of welk ander model of proces ons daarbij kunnen helpen, is dat meer dan welkom. Geef je dus snel op en deel jouw inzichten en stel jouw vraag! Dat opgeven doe je HIER!

Published on december 5, 2019