Eén voor allen.
Allen voor één.

Onrecht en ongelijkheid zijn mij een doorn in het oog. En een steek in het hart. Vooral omdat het zo onnodig is. De oplossing voor veel maatschappelijke problemen is namelijk beschikbaar bij de mensen die ermee te maken hebben. Maar om verschillende redenen komen veel betrokkenen niet tot actie. Bijvoorbeeld omdat er te veel meningen en belangen zijn, het saaie en taaie stof is of omdat er geen ruimte is voor reflectie.

Dwars door een
doodlopende weg.

Of je nu projectleider, programmamanager of procesbegeleider bent bij een overheid of maatschappelijke organisatie. Of op welke manier ook betrokken bent bij de vraagstelling. Ik help het proces versnellen en uit een impasse te komen. Zonder al te veel omwegen en recht voor z’n raap. Zodat we samen tot gedragen besluiten komen, die ook nog worden uitgevoerd.