Wat is er niet duidelijk aan: “Wij zijn de 99%”?

18.12 toevoeging: Nu.nl zet heel helder uiteen wat Occupy “is” in “Vijf vragen over Occupy” (Via Kamilla.)

Wat is er mis met de Occupy beweging? Niets!

Niets? Natuurlijk is er van alles “mis” met deze beweging. Natuurlijk lopen er sufkikkers rond die achter een meute aan hobbelen en geen idee hebben waar het over gaat, of die gewoon willen genieten van live muziek en een feestje, of die een kapstok zoeken om hun stokpaarden aan op te hangen, of mensen die op rellen uit zijn.

Het is alleen kortzichtig en dom om deze mensen als “het gezicht van…” te bestempelen. Die domheid is van alle tijden en niet alleen aan de mainstream media voorbehouden. Een paar hooligans bepalen het gezicht van alle voetballiefhebbers, een paar dopeheads maken van het voltallige house publiek een massa xtc verslaafden en een stel comazuipende hagenesen maken van de complete Griekse kust een Sodom en Gomorra van door het lint gaande twintigers.

Het voelt als een gemis dat er niet één leider is die opstaat en namens allen een doel, een visie verwoordt. Maar volgens mij klopt dat juist als een zwerende vinger. Het is alleen zo nieuw dat niet iedereen dat ziet.

Het is meer dan een beweging, het is een zwerm.

Als er in meer dan 1.500 steden mensen bij elkaar komen onder de noemer “occupy” die allemaal roepen “wij zijn de 99%” dan kan je wel van een succesvolle beweging spreken. Dat ademt behoorlijk veel gemeenschappelijks uit. En dat allemaal zonder formeel leiderschap, zonder ouderwetse top-down organisatie, zonder harde ict en communicatie infrastructuur. In no time staan er websites die gestructureerd informatie verstrekken over waar er precies wat gaande is. Via bestaande social media worden mensen gemobiliseerd. Soms heel veel mensen in één klap, soms een paar tientallen die dan gestaag aanzwellen.

Lieven de Cauter heeft er woorden voor, gelukkig maar.

Vorige week maandag was filosoof Lieven de Cauter te gast bij het radioprogramma Casa Luna. Hij wist me zo te boeien dat ik later op mijn gemak de hele uitzending nog twee keer teruggeluisterd heb. Hij wist te verwoorden wat bij mij niet veel verder kwam dan kriebel. Zijn boek “De alledaagse apocalyps” is in zijn geheel gratis te downloaden (pdf en epub).

Een samenvatting van wat hij bij Casa Luna zegt:

Occupy is méér dan een beweging. Een wilskrachtige en beweeglijke menigte organiseert zichzelf, regelt kinderopvang, podia voor media, hospitaals etc. Ze bevindt zich in de cybernetische ruimte die haar verbindt. Via instant urbanisme organiseert ze een hele stad. 3 miljoen mensen op het Tahrir plein!

Wij zijn sinds Plato gewend om te denken aan de mens als kuddedier. Maar dat is nu verleden tijd. Het is een multitude, een zichzelf organiserende zwerm. Niemand schaakt de revolutie, de revolutie is van de zwerm, van ons. Zoals spreeuwen in een zwerm een valk verschalken, zoals een school vissen zorgt dat de haai in een wolk bijt. Dit is geen kuddegeest, dit zijn geen domme massa’s maar intelligente zwermen. Ze zijn genetwerkt, intelligent en creatief en kunnen bijna synchroon handelen.

De scepsis van de media luidt “ze willen allemaal iets anders”. Je moet dus kennelijk allemaal hetzelfde willen. Maar we weten het niet. Niemand weet het. Socrates wist het ook niet. Wij zijn de 99% die worden uitgebuit door 1%, die constatering is niet meer te betwisten. Dat is toch hartstikke duidelijk, krachtig?

Hij legt ook nog even uit waar occupy dan tegen ageert:

Simpel: neoliberalisme en nieuw kapitalisme is onhoudbaar. De obsessie met groei is onhoudbaar. Wereldwijd, niet alleen in het westen. Het is sociaal onhoudbaar, ecologisch onhoudbaar, economisch onhoudbaar. Kapitalisme is een utopie (Hans Achterhuis, de Utopie van de vrije markt). We zien een verarming van de middenklasse tegenover verrijking van de allerrijksten. Tegen wie richt de occupy beweging zich? Tegen de hele financiële sector, wereldwijd, tegen neo liberalisme en kapitalisme. Tegen onrecht.

Occupy bouwt aan een nieuw verhaal

Het gaat om een verhaal, het verhaal is zich aan het vertellen! Hoezo IEMAND met een visie? Die iemanden zijn er. Het zijn individuele onderdelen van een zwerm. Het verhaal verspreidt zich door het netwerk en iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid. Het verhaal ontwikkelt zich en is geen top down ideologie. Die ontwikkelen we samen. De basis is duidelijk. We willen geen neoconservatisme, geen fundamentalisme, geen neo liberalisme. We moeten een nieuw verhaal schrijven. WIJ, en degenen die na ons komen schrijven dit verhaal. Dus niet de mainstream media, wij hebben allemaal de middelen in handen om dit verhaal te schrijven en verspreiden.

Iemand met een visie? Neem Naomi Klein of Michael Moore

Naomi Klein sprak bij Wall Street. Bij gebrek aan versterking herhaalt het publiek wat zij zegt zodat het ook in de uithoeken begrepen kan worden. Naomi Klein’s speech uitgeschreven.

Hoe dan?
Kamilla Hensema (betrokken kunstenaar) doet nog een kristalheldere oproep voor “hoe dan wel”?

 • Jij hebt jouw eigen talent en dus mogelijkheid om bij te dragen.
 • Laat de mensen die vasthoudend zijn en tegen kou en regen kunnen, hun talent inzetten: SCHREEUWEN OM IETS GEAGENDEERD TE KRIJGEN!
 • Laat journalisten, opiniemakers, mensen thuis en analisten hun talent inzetten: HET PROBLEEM DEFINIËREN!
 • Laat wetenschappers, politici, en iedereen die het talent heeft om vooruit te denken hun talent inzetten: MOGELIJKE OPLOSSINGEN FORMULEREN!

Mijn eigen 10 cent?

Ik heb een eigen huis, de helft van mijn hypotheek is belegd in aandelen en een deel van mijn pensioenvoorziening ook. Ik ben ondernemer en kapitalist. Ik wil graag reserves op mijn rekening zodat ik kan investeren, mijn huis kan onderhouden, op vakantie kan en auto kan rijden. Maar ik heb ook mijn geld weggehaald bij “DE Bank” en bij Triodos neergezet, ik eet geen vlees, ik trek warme kleren aan in plaats van de verwarming hoog te zetten. Ik probeer uitsluitend te werken voor maatschappelijk verantwoorde doelstellingen. Bij alles wat ik doe heb ik in mijn achterhoofd “maakt deze keuze de wereld een stukje beter of juist slechter”? En soms kies ik “fout” en vaak kies ik “goed”.

Ik wil graag helpen bij het formuleren van oplossingsrichtingen. En wat ik het allerliefste doe is ondernemen. Ik onderneem dus mijn eigen oplossingsrichtingen en draag bij aan die van anderen. Daarbij mijn eigen twijfelende keuzes. En ik schrijf bij deze een stukje van het verhaal. En wat doe jij?

Aanvullingen

26-10 RTLNieuws van 22 okt over Occupy

26-10 de dialoog breidt zich uit: Op Aedesnet bijvoorbeeld.

26-10 spitse analyse op NRC.nl over hoe de commercie ook haar tentakels in Occupy weet te zetten

Published on oktober 24, 2011

Lees Interacties

Reacties

 1. Sanne,

  Mooi geschreven en het klopt allemaal als een bus. Sorry, als bussen :-)

  Over die rol van journalisten c.s. heb ik weinig verwachtingen. Blogs als deze, in al hun diversiteit, brengen ons denk ik dichter bij het tipping point.

  Daarover gesproken, tipping point heet in mijn oude chemie vak geleringspunt (het moment waarop een vloeistof een gel (bijv. jam) wordt. En dat brengt me weer bij de rol van de wetenschappers die jij zo graag ziet werken aan het formuleren van oplossingen.

  Eerst moet je ik dan teleurstellen. De rol van wetenschapper(s) als oplosser van problemen is grotendeels uitgespeeld, hun rol zal verdwijnen mits ze zich gaan richten op de praktijk EN/OF het ontwikkelen van raamwerken voor betekenisgeving.

  Eén daarvan ken je, het SenseMaking/Cynefin raamwerk, een andere misschien niet. Er is namelijk sinds een jaar of 10 een nieuwe vorm van economie die complexity economics heet. En daar hoor je helemaal niemand over in Brussel of in de krant (vandaar mijn eerdere skepsis over deze beroepsgroep).

  Je kunt Complexity Economics vinden op http://en.wikipedia.org/wiki/Complexity_economics. De essentie is het volgende, deze vorm van economie gaat uit van:

  Verspreide interactie – dus geen oorzaak/gevolg, A–>B, enz, maar allerlei onderlinge afhankelijkheden. Agents zijn niet puur rationeel!
  Geen centrale controller – er is een centrale aansturing, maar controle zit in de onderlinge interactie en door sociale technologien als juridische instituties.
  Hierarchie-doorsnijdende organisatie, – er is welliswaar enige vorm van hierarchie, maar er zijn vele verbindingen tussen de bouwblokken van verschillende lagen.
  Continue aanpassing – Gedrag, acties, strategie en producten worden allemaal continu aangepast op basis van verkregen kennis van door de agents.
  Nieuwe niches – er ontstaan continu nieuwe “species” in de gaten die ontstaan tussen bestaande spelers.
  Niet-evenwicht dynamiek – Er is geen sprake van evenwicht tussen vraag en aanbod, maar door continue verbetering is er altijd sprake van niet-evenwicht.

  Jij en ik weten dit natuurlijk allemaal al lang, maar die 1% blijft maar tegen de 99% spreken in de oude economische taal. En helaas moet ik constateren dat 90% van de 99% “het” (de nieuwe taal) wel aanvoelt, maar <10% (w.s. <2%) kan het uitleggen in min of meerdere mate.

  Dat is wel iets waar nog flink aan gewerkt moet worden. En daarom plaats ik deze reactie hier, jouw blog heeft vast meer lezers dan de mijne :-)

  Fijne avond,

  Harold

  • Ha Harold, dankjewel voor jouw 10 ct. Volgens mij zijn die ook een impuls voorwaarts. Lieven zelf is wetenschapper, Dave Snowden is er eentje… en ja, als er 10% van die 99% echt een drive voorwaarts heeft, dan is dat nog steeds niet te verwaarlozen. Ik vind dat mooi. Dank voor je input.

 2. Hoi Sanne, wat een helder stuk! Ik ga er helemaal in mee. Het is opvallend dat naast de gezichtsbepalende professionele betogers, een diversiteit aan mensen opstaat. Dus ook hoger opgeleiden met een (vooruitzicht op) een goedbetaalde baan vinden dat het niet langer kan zoals het gaat. Evengoed zie ik nog steeds een uiting van een tegenstroom, die maakt dat #occupy voor mij ‘slechts’ een aanzet is tot iets groters…

  Als we terugkijken in onze ontdekkingen, was daar bijvoorbeeld ineens de zwaartekracht. Tóch vielen voorwerpen al omlaag voordat wij dat zwaartekracht noemden. En dan weer ontdekken we ineens een nieuwe ster. Maar die was er natuurlijk al… Ik noem het maar om te illustreren dat ‘de natuur’ ons steeds weer iets nieuws onthult en dat zijn ook steeds dingen die we zelf nog niet eens hadden bedacht!

  Wat de natuur ons nu (al een tijdje) aan het onthullen is is, dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. De financiële problemen zijn er een mooi voorbeeld van (en ook niet meer dan dat): als er in de VS iemand 50 miljard achteroverdrukt, lazert wereldwijd de hele financiële dekking in elkaar en nu doet Griekenland daar nog een schepje bovenop. Ben benieuwd wat daar nog voor schepjes bijkomen… Echter, die financiële crisis is van zo een omvang dat ie niet meer met geld is op te lossen. In die zin klopt #occupy helemaal: we moeten ons gedrag aanpassen! Op dit moment is me wél vrij duidelijk waar #occupy TEGEN is maar ik heb nog wel mijn vraagtekens hoe zuiver we met z’n allen ergens VOOR zijn.

  Ik meen ten volle dat datgene waar we VOOR moeten zijn, die onderlinge verbondenheid is. In feite leidt de natuur ons daarmee naar een nieuwe wereld. Er wordt hoe dan ook een nieuwe wereld geboren – wie kan de natuur stoppen? – en wij hebben met z’n allen invloed op de bevalling!

  Als die onderlinge verbondenheid de sleutel is – is-t-ie voor mij – dan moeten we om te beginnen afstappen van 99% versus 1%; dat benadrukt een TEGEN… De 99% moet die 1% van harte insluiten en andersom ook.

  Dat een paar mensen bovengemiddeld rijk zijn is een gave waar ze mee gedaan hebben wat de bedoeling is: benutten. Het is dan zaak dat zij gaan realiseren dat een gave iets is dat je niet aan jezelf hebt te danken: die had evengoed aan iemand anders toebedeeld kunnen worden en dan had die rijke met een tentje op het Beursplein gestaan… De opbrengst van de gave moet ten goede komen aan het totaal maar niet door ‘m af te pakken!

  Wij moeten als eerste vanuit ons hart een emotioneel contract sluiten met werkelijk iedereen, waarbij we garanderen – en ook de garantie terugkrijgen – dat we er mogen zijn en dat er een veilige plek voor iedereen is boven de armoedegrens.

  Als dat stap 1 eens zou kunnen zijn. Ik heb nog wel meer maar ik schrijf nu al langer dan de oorspronkelijke tekst, sorry… :-)

 3. Mooi gezegd inderdaad, we sluiten de 1% gewoon in. Volgens mij is dat ook letterlijk wat er gebeurt, dat er beurshandelaren zijn (beursplein A’dam) die aanschuiven bij Occupy en meedenken. Hoe cool is dat?
  En over de gave die benut is: ja, daarin ga ik ten dele met je mee. Maar ze hebben ook gestolen, van moeder aarde en van de medemens. Al dan niet bewust. Maar het gebeurt wel, nog steeds. En da’s foei en moet stoppen. Kijk bijvoorbeeld even van wie er allemaal gejat wordt om ons eten op tafel te zetten http://beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1113685
  Ik denk dat jouw stap 1 allang gezet is. Echt waar. En dit is stap 2.

 4. Sanne, stelen is te lief… Ik noem het uitbuiten en exploiteren ter eigen gewin. Maar de natuur is te sterk om door de mens beteugeld te kunnen worden. Die hersteld zich altijd, desnoods ten koste van de mens. Als mensheid zijn we de enigen die de harmonie met de natuur kwijt zijn en die moeten we echt terugvinden! Het menselijk lichaam is een mooie metafoor, waar ‘de maag’ pakt wat het nodig heeft en de rest doorlaat voor de rest en de rest doet dat ook, zo krijgt alles wat ’t nodig heeft… Zover zijn we absoluut niet. We zijn nu meer die ontspoorde cel die doorwoekert tot-ie het lichaam te gronde richt. Ik vrees dat we in die onderlinge verbondenheid nog veel moeten doen, zeker op het gebied van onze ego’s. Onze onderlinge verbondenheid draait ook nu nog (grotendeels) om uitbuiten en exploiteren van de medemens, linksom of rechtsom… De positieve variant van die verbondenheid – dat bedoelde ik met die wederzijdse garantie – moet niet meer voortkomen uit eigenbelang maar uit naastenliefde. Daar ligt de sleutel en voor mijn gevoel zijn we daar nog niet, in ieder geval niet in ons handelen. We zijn daar nog een beetje die consument die op verjaardagsfeestjes hoog opgeeft over streekproducten, biologisch, weet ik veel, maar bij Albert Heijn in de winkel gewoon de prijs in de gaten houdt. Ik kan alleen maar hopen dat ik me vergis!

  • Ik vind het persoonlijk wel prettig dat er mensen tot actie overgaan. In plaats van te blijven hangen in bespiegelingen. We hebben niets te verliezen want de aarde spuugt ons uit. En terecht.

  • Mee eens, bespiegelingen kaatsen alleen maar terug wat er al is :-) We moeten alleen nog enorm veel doen om onze intentie te richten. Die is nu in beginsel ‘voor onszelf’ en die moet als eerste stap ‘voor de ander worden’. Ik denk dat de uiteindelijke actie volgt op de juiste intentie en in die zin beschouw ik #occupy als een eerste stap naar iets groters. Wel een hele mooie en sterke, dat wel.

 5. Goed geschreven. Hoera voor #occupy. Het werd tijd dat de boosheid een gezicht kreeg; de boosheid jegens banken, of jegens diegenen die de reele economie schaamteloos afromen.
  De slotzin mag vaker klinken. Veel mensen melden wat er niet helemaal klopt aan het een of ander. Maar:wat heb jij – vandaag, concreet – bijgedragen aan een betere wereld?

 6. ik vraag me eigenlijk steeds af waar 7di zich nu bevindt? als we het hebben over zwermen, geen leiderschap en positiviteit zou dit een mooie toevoeging kunnen zijn. …

 7. Enorm artikel. Staat als een huis en maakte veel indruk op me.

  Mensen verbinden zich met mensen die in het zelfde geloven. Inspiratie vind ik in dit filmpje van Simon Sinek: How great leaders inspire action. http://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4
  Bij Occupy zijn het de massa’s mensen die inspireren tot actie. De onvrede over de huidige situatie is wat de mensen verbind. Ik vraag me af of dat genoeg is,
  zoals je schrijft is het om oplossingen te formuleren. Of mogelijk beter, het systeem te herschrijven, want een oplossing is te vaak een lapmiddel en maakt de situatie mogelijk nog complexer dan al het geval is.

  ‘The law of diffusion of innovation’ is volgens Sinek ook toe te passen op ideeën schrijft hij in zijn boek Start With Why. Volgens de law of diffusion of innovation is grofweg 2,5% van de mensen innovator, 13,5% is early adaptor en daarna volgt de groep early majority die uit 34% bestaat. Het idee is dat als er genoeg early adopters zijn er een tipping point ontstaat en ook de early majority zich aansluit bij het idee.
  Als in Nederland ergens tussen de 500.000 en de 1.000.000 mensen op hun eigen manier bijdragen aan Occupy bereikt het gedachtegoed dus een tippingpoint en wordt de massa zo groot dat daadwerkelijk verandering ontstaat.

  Overal is wat bruikbaars vandaan te halen.. In een interview gerelateerd aan persoonlijke ontwikkeling waarbij ene Scott Standland praat over strategieën wat betreft motivatie, gaat het over ‘weglopen van iets’ en het ‘lopen naar iets toe’.
  Stel je een situatie voor waarbij een meisje in een duistere bioscoop zit en ze merkt dat een man met een mes op haar afkomt. Ze rent gillend weg en ze loopt telkens tegen van alles aan… de man met het mes loopt rustig achter haar aan en komt steeds dichter bij….
  Mensen willen niet dit zijn en niet dat zijn, terwijl ze daardoor de focus leggen op wat ze niet willen in plaats van wat ze wel willen……..
  Mr. Standland benadrukt het belang dat mensen naar iets toe moeten werken wil je echt resultaten boeken. Met al je gedrag streef je bepaalde emoties na en het vinden van een gezonde balans tussen weglopen van en naar iets toewerken is de sleutel tot succes volgens hem. Zijn verhaal sprak me enorm aan en ook in het boek ’59 Seconds’, wordt iets soortgelijks beweert en met research onderbouwt. Met Occupy lopen we weg van de huidige situatie, van het financiele stelsel, van dit en van dat, om Occupy tot een succes te maken is het van belang dat ook ergens naar toegelopen wordt. Dan kan volgens mij het tippingpoint bereikt worden.
  Lopen we alleen maar weg is het risico dat de situatie alleen maar verergert of anders hetzelfde blijft, net als in ons persoonlijke leven.

  Ik merk dat ik nu eigenlijk vooral hardop aan het nadenken ben. Dat doet je artikel dus met mij. Misschien kan ik zo een centje bijdragen :)

  • In plaats van alleen maar een heel verhaal te plaatsen heeft het meer nut om ook iets toe te voegen wat daadwerkelijk kan bijdragen aan Occupy. Zoals ik in bovenstaande reactie schreef verbinden mensen zich met mensen die in hetzelfde geloven. Overtuigen doe je niet door te smijten met cijfertjes, met wat er allemaal fout is. Overtuigen doe je door het gevoel en de waarden van mensen aan te spreken.

   Zoek datgene op waar mensen stiekem in geloven. Dat wat niet helemaal onder woorden te brengen is. Dat is niet de onvrede zelf, maar het verlangen naar iets. Datgene wat het gevoel van onvrede veroorzaakt. Misschien een verlangen naar acceptatie, verbinding, gerechtigheid, zorgzaamheid, gelijkheid, of weet ik wat. De kunst is om te proberen onder woorden te brengen wat bij 95% van de 99% sluimert. Dat waar hij of zij zich mee kan en wil verbinden… Wist ik maar wat dat is wat de mensen echt aanzet ;) Gelukkig zijn er genoeg slimme mensen om daar met me over na te denken en te praten.

  • Jos wat mooi om zo even in je hoofd te kunnen kijken. Ik denk dat dat van onschatbare waarde is. Het niet weten en het transparant maken van de gedachtengang. Dat is denk ik wat in deze beweging ook gebeurt. Het niet weten en het transparante van de weg naar de ontdekking. Het verhaal niet pas naar buiten brengen als het af is maar eraan mee kunnen schrijven. Dankjewel voor je mooie bijdrage.

 8. Hey Sanne!
  Je vraagt om een stukje van het verhaal: ‘Wat doe jij?’
  Dank voor je inspiratie en uitnodiging om ons verhaal te vertellen!
  Welnu: ik ben heel gelukkig met de beweging van mensen zoals #occupy.
  Ik laat me niet afleiden door de vorm, ik kijk naar de dynamiek.
  Ik weet dat een wezenlijke verandering van een samenleving van binnenuit komt.
  Net als bij mensen.
  Als iemand wil veranderen (=beginnen) lukt dat alleen vitaal, als het van binnenuit komt.
  Zaad kiemt van binnenuit.

  Mijn verhaal is, dat ik kijk en doorvoel hoe ik deze beweging van ‘ontkiemen’ in de subtiele lagen kan dienen. Ik noem dat Evolutionair Leiderschap: wat is er nodig om een samenleving, die door een enorme vernieuwing/ontkiemen gaat, te borgen, te containen, zodat diegenen die de keus maken om mee te gaan, ook mee kúnnen komen op eigen kracht en vitaliteit.

  Wanneer ik door mijn oogharen kijk, zie ik dat er veel potentie ligt in het ogenschijnlijk rommelige gebeuren. Dat velen dat als rommelig zien, is omdat ze de nieuwe formats/templates van hoe mensen zullen gaan samenwerken en samenleven in de nabije toekomst nog niet zien, nog niet kunnen herkennen of toelaten.
  Ik weet, dat er een moment komt van synergie, onverwachts en tot iets nieuws leidend.
  Dat ken ik uit de biologie en de neuro-embryologie, mijn oude tak van sport.
  Wonderschoon destijds onder de microscoop, niet minder in ‘het echt’!

  Ik ben dus heel hoopvol en volg op de voet wat er juist in die nog niet zichtbare werelden allemaal aan de hand is, wat zich aan het ontvouwen is.
  Daarin zie ik een zekere geometrie, een wonderschone ritmiek en ordening.
  Dat geeft veel vertrouwen, dat gewoon gebeurt wat aan de beurt is.
  Gewoon omdat dat het ritme is.

  Mijn deel van het verhaal is dus een heel subtiele inzet van containen wat er gaande is en doen wat er nodig is, juist ja, waaruit waar mìjn talent ligt, in die subtiele werelden van vernieuwen.
  Zodat wat zich aan het ontvouwen is, beschikbaar komt voor iedereen, die JA zegt.
  Van binnenuit, op eigen vitaliteit, niet vanuit berekening of vanuit angst.
  Omdat iets van binnenuit onstuitbaar aan het ontkiemen is en op een geploegde akker tot wasdom wil komen, in het eindeloze ritme van afsterven en weer geboren worden.
  Wonderschoon!

  Nogmaals dank voor je uitnodiging nav je heldere uiteenzetting!
  Lie.

 9. Sanne, bedankt voor je mooie woorden. En inderdaad veel wetenschappers werken anno 2011 gewoon buiten de muren van de zogenaamde kennisinstituten en ontwikkelen in en op basis van de praktijk – al combinerend – mooie nieuw zaken.

  Ik beschouw mezelf ook als zo’n prakkiserend praktiserend wetenschapper en dat zonder enig bravoure, maar als je nu eenmaal 25 jaar onderwijs genoten hebt mag de maatschappij ook van je verwachten dat je je hersens blijft gebruiken als je buiten de ivoren toren komt toch?

  Ik wil daarom graag nog iets zeggen over de inhoud. Ja, de banken zijn de aanleiding, al die derivaten moeten gewoon verboden worden. En ja, de overheid zit helemaal fout in de relaties met de multinationals die verdorie machtiger zijn dan zijzelf. In kleine stukjes hakken, terug naar lokaal ondernemerschap en verantwoordelijkheid. Zowel overheid als grootbedrijf overigens!

  Maar er is m.i. nog vele meer inhoud. Wat te denken van bedrijven als Monsanto. Die experimenteren met onze levensbouwstenen ZONDER dat ze weten wat ze doen. Lie hierboven komt uit de biologie en ik uit de scheikunde. Nou, mijn mening is simpel: verbieden en wel met terugwerkende kracht!

  Ik krijg als ik dit zeg vaak het verwijt dat ik enerzijds roep dat er geen centrale controller mag zijn (zie eerste reactie) en dat ik toch pleit voor een verbod. Mijn antwoord is dan altijd dat ik tegen centrale controllers ben die vanuit macht/hiërarchie het geheel schade toebrengen. Dus dat geldt ook voor de machtige centraal aangestuurde multinationals. Locale overheden (jouw en mijn buurman in het dorpsbestuur) moeten gewoon de guts hebben om te zeggen:

  – Ik beslis dat de (Rabo)bank hier zich houdt aan mijn regels.
  – Ik beslis dat de zaden van Monsanto hier niet meer de grond in gaan.
  – Ik beslis ….

  Dat kunnen ze natuurlijk alleen als daarvoor lokaal draagvlak is, maar op dit moment mogen ze dat niet beslissen omdat er zogenaamd hogere machten zijn. Bullshit. Die zijn er helemaal niet. Die denken dat ze er zijn en hebben (lees de inaugerle reden van Tommel: de gulzige overheid) zaken naar zich toegetrokken waar ze niet door ons (jou en mij en jij en zij en ….) voor gelegitimeerd zijn.

  De bovengenoemde doorsnijdingen van de hiërarchie moeten m.i. nu snel zichtbaar gaan worden. Dat lijkt me een schone doelstelling voor #occupy op lokaal gebied. Dus in Amsterdam voor Amsterdam en in Bangkok voor Bangkok. Niet de inhoud centraal afspreken dus, maar op iedere locatie een paar heikele punten aangrijpen en zorgen dat de “top” op dat punt de regie kwijtraakt.

  In Nederland zou dat prima woningbouw kunnen zijn. Dat is ook zo’n geld en machtspelletje waar lokaal en nationaal rare zaken spelen die ons – de burger – klauwen met geld kosten en we alleen de nadelen van ondervinden zonder – als stakeholder en shareholder :-) – de vruchten te proeven. Het is verdorie mijn land! Letterlijk en figuurlijk dus.

  Tenslotte, ja ik geloof in zelf iets doen, maar laten we ons wel realiseren dat een beweging per definitie iets massaals heeft. Een zwijgende grootheid is zeer machtig terwijl al die mensen individueel te negeren zijn. Allemaal individueel is dus m.i. precies wat al tientallen jaren NIET heeft geleid tot de gewenste veranderingen. Niet voor niets spreek ik boven over dispersed interaction. Wij zijn niet onafhankelijk en als we allemaal apart iets gaan doen is het resultaat niet groter dan de som der delen. Er zal in verbondenheid moeten worden gehandeld. Anders doen we precies wat de grote machten graag zien: individueel acteren, collectieve stilstand.

  Nogmaals, ik pleit niet voor eenheidsworst en Groot Leiderschap, ik pleit voor slimme netwerkvorming en elkaar versterken in het effect. Bijv. in die huizenmarkt, in de zaadmarkt, in de bankmarkt, enz. Er moet wel wat “overeenkomstigs” in komen anders is de beweging te makkelijk te pareren door te negeren.

  • Een goed verhaal schrijf je, eigenlijk iedereen hier, daar leer ik veel van.

   Bij slimme netwerkvorming kan ik me voorstellen dat er sprake is van situationeel leiderschap waarbij op haast organische wijze de rol van leider overspringt naar degene die op dat moment daad het meest geschikt voor is terwijl bij de volgende activiteit een ander ontpopt als leider. Misschien is daar met een knipoog en wat fantasy Situationeel Groot Leiderschap van te maken ;) Van alle ideeën, stromingen en gedachtegoeden is wat te leren en over te nemen.

  • Op het Beursplein en op de andere occupy plekken zie je dat de bijeenkomsten precies dat doen wat jij wenst: allemaal individuen verbinden en via een hele mooie methodiek van open dialoog maken zij keuzes en komen ze tot visies en oplossingsrichtingen. Dat heb ik zelf gisteren even zien gebeuren en het voelt als iets heel nieuws om zo veel meer dan de som der delen te zien ontstaan terwijl de groep niet tot eenheidsworst vervloeit. Massaal, ja, maar geen domme kudde. Een intelligente zwerm.
   Je punt over monsanto onderschrijf ik van harte, uberhaupt geen patent op biologisch leven, de gevolgen daarvan zijn dramatisch (google even op suicide india monsanto en je weet genoeg).

 10. Beste allen,

  Ik vond zojuist in mijn email dit bericht:

  When Julian Assange addressed the crowd in London last week he had them chanting “We are not calling for the destruction of law, we are for the construction of law”.

  It’s important to focus on that and find a statement that can lead to new law. But keep it simple. We have to remind ourselves the crisis occurred because bank liquidity (at a set level that went after deregulation) was not increased with increasing risk, spending instead on what turned out to be bogus and value subtracting risk insurance. It was a Martingale in the classic sense of the Gambler’s Ruin. Our overall objectives undoubtedly should be to decrease wealth inequality and stimulate sustainable consumption. Law requiring full financial transparency could remove the need for any further regulation. Rational trading could become the norm.

  Dat laatste: constructie van een wet die volledige transparantie afdwingt in de financiele wereld lijkt mij een top-10 punt voor #occupy. Daar kunt je locaal en globaal overal wat mee.

 11. Sanne en alle mensen die hebben gereageerd (en nog gaan reageren) en die worden aangehaald. Ik ben geroerd, krijg kriebels in mijn buik en wil jullie allemaal knuffelen.

 12. Net als Erik ben ik echt geroerd door je heldere blik. De kriebels heb ik al jaren en heb het gevoel dat mijn hele 51 jarige leven een weg is geweest naar dit moment in de tijd. Nu is het moment daar dat we eindelijk gaan leren om onze individualiteit te gaan bekrachtigen met autonomie. Dat is wat onder het uiterlijk zichtbare gaande is. Hoe mooi en ontroerend.

  Ik knuffel mee, haha.

 13. “99% die worden uitgebuit door 1%, die constatering is niet meer te betwisten.” Natuurlijk valt die te betwisten, slecht onderbouwt trouwens, er van uitgaan dat het zo is omdat er word gedacht dat het zo is. Slecht wetenschappelijk onderbouwt. Niet al die mensen denken zoals de “cult / groepering”.

  Als ik dit hele verhaal zo doorlees klinkt het alsof jullie de moderne hippies willen uithangen. Tuurlijk moet er verandering in de wereld komen. Alles milieu vriendelijker en beter onderhoudbaar zodat we naar een duurzame toekomst kunnen streven. Om ons moeder aarde te onderhouden.

  Als dit allemaal gebaseerd is op:
  http://wearethe99percent.tumblr.com/Introduction
  Dan vind ik het toch een heel zwakke kopie van de Amerikaanse wallstreet incident, de helft daar wist niet eens waar het overging! Of waarvoor ze demonstreerden Demonstreren omdat het kan en leuk is.

  Conclusie hierop:
  Deze hele groepering is gebaseerd op een boek;
  De utopie van de vrije markt van Ayn Rand.
  Met de ideologie om een elite van neoliberale utopistentegen te houden die de bestaande samenleving volledig willen kapotmaken, waarna ze de nieuwe wereld van het ultrakapitalisme op kunnen bouwen. kortom een conspiracy theorie.

  Het is allemaal te abstract en onduidelijk wat de beweging nou eigenlijk wil. protesteren tegen wat? Het is ondanks die link nog steeds erg onduidelijk. Revolutionistische woorden uiten omdat het kan. Mensen proberen te mobiliseren voor iets, maar wat is niet duidelijk.
  Wat ik lees in de kranten is resultaat van groepsgedrag en mensen die niet in de “samenleving” kunnen functioneren, tja dan gaat er iemand daardoor dood dat is heel erg ongelukkig. en zonde. Wie zijn wij dan om als god te kunnen spreken hierover? Daar hebben we rechters voor.Dus zijn jullie nu tegen het hele systeem in het algemeen?

  Denk dat je de beste vraag aan jezelf kan stellen en dat is.
  Wat wil jezelf verandert zien aan dit huidige systeem en wat voor realistische oplossingen heb je hiervoor?

  Even ter verduidelijking ik ben niet voor noch tegen. maar als je wil gaan protesteren be my guest, ik heb de tentjes gezien in Groningen. Zonder een zeker doel heb je alleen wat stof in de wind gegooid zonder uitkomst.

  Hoe meer ik erop inlees hoe grappiger dit stuk eigenlijk wordt; Het is raar om te zeggen omdat een paar regering het helemaal verklootten dat wij opeens massaal op de straat gaan. Tuurlijk volgens vele zijn wereld banken het grote kwaad dat kan ik begrijpen. En zit de EU op dit moment miljarden te verkwisten om economische hulp aan griekenland op te zetten.

  Amerika is nog eigenlijk het meest lachwekkende voorbeeld van problemen; Financieel gezien, Als voorbeeld kijk eens naar hoeveel geld er eigenlijk in het leger gestopt word in vergelijking met andere landen in de wereld. Als je dan ook eens kijkt naar hoeveel geld ze krijgen van belastingen en dat vergelijkt met Nederland. Dan denk ik toch van goh, een groot verschil als het daar tussen de 10% – 35% *1 Ligt. Terwijl we hier in Nederland met minimaal 33 – 53% *2 aan inkomstenbelasting zitten. Als Amerika zich afvraagt waar ze het geld vandaan moeten halen dan lijkt me dat wel duidelijk.

  *1 http://en.wikipedia.org/wiki/Income_tax_in_the_United_States#Year_2011_income_brackets_and_tax_rates
  *2 http://www.homefinance.nl/belastingen/belastingtarieven-2011.asp

  Tuurlijk vallen niet alle wereld problemen in een dag op te lossen maar dan zou er toch een soort van structurering moeten komen. Samenwerking op een grotere schaal dan de EU.
  Terwijl we eigenlijk als Nederland zijnde fel tegen de EU zijn omdat we het niet eens zijn met de beslissingen.

  Wat er mis gaat met de beweging is duidelijk, Informatie! Er is op dit moment te weinig informatie over de beweging zelf en te weinig concrete duidelijke plannen om dit op te lossen.
  Kijk voorwaarts en creëer nieuwe plannen. Als je een mogelijk concreet plan in je hoofd hebt wat realistisch uitvoerbaar is, schrijf het neer. Als de hele wereld dit zou doen. Zou er dan een idee uit voort kunnen komen waar we allemaal mee eens zijn? Om deze problemen aan te pakken?

 14. Ik ben info aan het verzamelen om straks samen met iemand een infographic te kunnen maken (neem contact op als je wilt helpen ;)…. Ik wil er een beetje een compleet plaatje van maken en de nadruk eerst op Nederland en daarna op Europa leggen.
  Het doel ervan is dat de medelanders zien dat het dicht bij de mensen thuis is en zo informatief mogelijk. Nu moet naar allemaal verschillende bronnen verwezen worden en meestal beperken die bronnen zich tot de situatie in de VS of de Wereldeconomie…. In een ideale situatie wil ik een infographic maken waarbij één uitgebreid plaatje ons financiële stelsel zo duidelijk mogelijk uitlegt en onderbouwt door zoveel mogelijk bronnen die na te trekken zijn.

  – Ik heb nu een beetje een beeld van het proces van geldcreatie en waarom dat leidt tot steeds meer schulden.
  – Het volgende waar ik me in wil gaan verdiepen is de zogenaamde nucleaire optie is, die de naam trouwens niet voor niets heeft. Als er iemand is die mij in jip en janneke taal kan uitleggen hoe de nucleaire optie werkt en wat er fout gaat dan hoor ik dat graag. De bronnen die ik vond zijn net niet duidelijk genoeg.
  – Dat is natuurlijk maar een klein onderdeel van waar het fout gaat in het financiele stelsel en ik hoor graag wat er nog meer aan scheelt.. Liefst ook weer met cijfers en bronnen en met betrekking op Nederland en de EU.

  Heel veel dank alvast!

 15. Wat een mooi verhaal is dit geworden! Sanne bijt de spits af en dan volgt een ‘zwerm’ van reacties van mensen die hun gevoel laten spreken. Ik kan het alleen maar onderschrijven en hoop daarmee een beetje gewicht in de schaal te leggen om het kantelpunt te bereiken, zoals Jan Willem Bot aangeeft. Het begint ten slotte bij geloven in je eigen kracht en in die van je medemens.

 16. Dag Sanne,

  Goed verhaal. Toen occupy in NL ook tevoorschijn kwam moest ik denken aan dit onderstaande filmpje uit 2007. Het is een veel bredere beweging en dit is een van de roots.
  Paul Hawken bij Bioneers Blessed Unrest.

  http://www.youtube.com/watch?v=NzMPUKAXM7U&feature=youtube_gdata_player

  Zijn grapje aan het begin van de video over het feit dat er geen mannelijke gewervelde aan het hoofd van de beweging staat, sluit wonderwel mooi aan bij de lezing van Jan Bommerez bij de MKBkr8centrale dat nu vrouwelijke manier van leiderschap ( begrijp me niet verkeerd; ook door mannen te ontwikkelen) zich dient te ontplooien. Denk aan de vorm die Olga Plokhooij zo mooi beschreef.

  Ik ben benieuwd waar de beweging zich naar toe beweegt.

  Marianne

 17. @barbara wat zeg je dat mooi. en @marian da’s een mooi stukje extra context. Ik heb dat filmpje gebruikt in mijn post over transformatie. http://www.sanneroemen.nl/op-weg-naar-transformatie-of-ploeteren-in-de-marge/ Dank!
  Mooie column van Bas Heijne voor NRC http://www.nrc.nl/heijne/2011/11/05/doe-wat/ waarbij ik in zijn laatste zin het woord DEBAT wil vervangen door DIALOOG. Er was sprake van om wat dialoogtafels in het kader van de Nationale Week van de dialoog op het Beursplein te organiseren. Ik zal ’s navragen

 18. Sanne,

  Debat of dialoog, het is allebei met kleine N. Waarom niet eens een maxi ritual dissent/assent en dan even met 600 mensen aan 100 tafels evenzovele goede plannen maken. Dan heb je wellicht iets meer kans om het kantelpunt te bereiken. Met 10 actieve CE facilitators in NL moet dat toch te organiseren zijn.

  • Nou ik zou dialoog niet zo snel opzij schuiven en ik denk dat een deel van de wrevel er hier in ligt dat mensen te snel tot actie willen pushen. Kijk even naar de dialoogmethodiek achter o.a. de Nationale Dag van de Dialoog. Ik denk dat het belangrijk is om eens de tijd te nemen om uit te wisselen wat voor betekenissen wij met elkaar delen. Wat betekent een duurzame samenleving? Wat betekent solidariteit, eerlijkheid, rechtvaardigheid? Met dat als voedingsbodem doorstomen naar het kantelpunt lijkt mij dan weer een prima ide. O.a. met cognitive edge en ook met appreciative inquiry (om voort te borduren op de dialoog) en met open space. Allemaal zeer krachtige instrumenten om tot actie te komen.

 19. @ Karin @ Sanne
  Helemaal mee eens! waar is 7DI. Meerdere malen ‘het’ netwerk uitgenodigd en welgeteld 2 reacties en meedoeners gezien en gehoord..

  Laten we samen het blijven proberen om die mooie zwerm in beweging te krijgen ;-)

  En tot slot nog even een compliment voor jou, Sanne, voor het het schrijven cab dit artikel en het het faciliteren van de voortgaande dialoog hier!

  Groeten,

  @gar

 20. Dankjewel Edgar. En wb 7DI volgens mij zijn ze er wel. Ook dat is zo’n diffuse beweging dat je denk ik niet goed kan zeggen of ze er wel of niet zijn. Ik denk eigenlijk wel eens dat “bewegingen” niet meer helemaal van deze tijd zijn. Mensen nemen toch vooral vanuit zichzelf deel. Maar ach ik word filosofisch.

Trackbacks

 1. Wat betekent solidariteit voor jou? Uitnodiging voor dialoog, pitch en borrel | Sanne Roemen schreef:

  […] dikke maand geleden schreef ik op dit blog over de occupy beweging “wat is er niet duidelijk aan “Wij zijn de 99%”“. Die blogpost is een beetje ontploft: 1100 lezers op de eerste avond, 3900 keer gelezen tot […]

 2. […] *Over occupy http://www.occupyamsterdam.nl/ en http://www.sanneroemen.nl/wat-is-er-niet-duidelijk-aan-wij-zijn-de-99/ […]