Dialoog voor SER over de toekomst van de arbeidsmarkt

Voor mensen die willen weten wat ik zoal doe en waar: afgelopen voorjaar heb ik een serie van vier dialogen begeleid door het hele land over de toekomst van de arbeidsmarkt.

De vraag van de SER: “hoe zetten we dialoog in bij het ophalen van input voor ons advies aan Minister Asscher?” was aan Olga Plokhooij en Saar Francken wel besteed. Ze sneden ze de methodiek op maat, formuleerden de vragen scherp en nauwkeurig, besteedden veel aandacht aan de diversiteit van de genodigden, bedachten een format voor verslaglegging en zorgden voor maximale organisatorische ondersteuning. Dat alles natuurlijk in nauwe samenwerking met de SER en met input van Adviseurs in Dialoog. De dialogen zelf werden begeleid door Adviseurs in Dialoog en dialoog experts uit ons netwerk. De gebruikte methodiek is geïnspireerd op de methodiek die door Brahma Kumaris en Nederland in Dialoog is ontwikkeld voor de Dag van de Dialoog. Ik schreef daar al eerder dit artikel over.

Wat mij persoonlijk raakte was dat als mensen in dialoog gaan hun rollen (werkgever, werkzoekende, opleider, vakbondsman etc.) vervagen en er alleen nog mensen aan tafel zitten. Ik ben ervan overtuigd dat het komt doordat de methodiek uitgaat van de persoonlijke ervaring. Als gespreksleider breng je ieder statement terug naar de ervaringswereld van de spreker. Dan gaan verhalen leven, dan is er herkenning bij de ander en dan maak je met elkaar een bouwwerk van ervaringen en verhalen.

Het zo doelgericht inzetten van Dialoog vereiste natuurlijk een nauwkeurige verslaglegging. Wat hielp was dat na elke ronde de deelnemers enkele zinnen konden opschrijven over wat zij vonden dat absoluut niet verloren mocht gaan in het gesprek. Dat werkten we thuis uit en vulden we verder aan.

Van de dialogen en wat daaruit opgehaald is, is een leesbaar en inspirerend verslag gemaakt. Je kan het hier downloaden.

Ik knip een paar citaten uit het voorwoord van Wiebe Draaijer:

Meer dan 400 mensen aan meer dan 50 tafels in gesprek over de arbeidsmarkt van de toekomst; dat is wat de SER heeft losgemaakt door dit voorjaar het land in te gaan. Ons doel was om input op te halen voor het SER-advies over de toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur en de WW. Dit verslag maakt duidelijk dat dit goed gelukt is.

De reden om deze dialoogbijeenkomsten te organiseren is dat de SER vindt dat we alleen over de arbeidsmarkt kunnen adviseren als we daadwerkelijk weten wat er speelt. Aan 
de bijeenkomsten hebben mensen deelgenomen met heel uiteenlopende rollen op de arbeidsmarkt: werknemers in vast en flexibel dienstverband, intermediairs, zzp’ers, werk- gevers, werklozen, UWV’ers en gemeenteambtenaren.

De bijeenkomsten waren een geweldige ervaring. Ik had graag aan nog meer tafeldialogen deel willen nemen. Wat mij in het meeluisteren al snel duidelijk werd, is dat er 
een groot enthousiasme is om mee te denken. Deelnemers hebben mij verzekerd dat zij het heel waardevol vonden dat de SER met mensen in gesprek ging. Ik kan u verzekeren dat dit gevoel geheel wederzijds is. Wij hebben een goede impressie van wat er leeft en hebben tegelijk heel veel waardevolle ideeën meegekregen.

Wiebe Draijer
Voorzitter Sociaal-Economische Raad

Published on juli 15, 2014