Gelijkheid is gunstig voor groei

Kijken, deze mooie uitzending van Tegenlicht afgelopen zondag: We zijn het zat! Twee dingen die me raakten: protesteren heeft wel degelijk zin (vanaf minuut 38) Demonstraties van bijvoorbeeld Occupy hebben een aantal machtige organisaties aan het denken gezet. World Economic Forum zegt dat juist de groeiende kloof tussen arm en rijk is de komende jaren het grootste probleem is.

Het IMF concludeert dat een groeiende inkomensongelijkheid ook een economische groei in de weg staat. Jonathan D. Ostry (IMF): “..twee conclusies uit het laatste rapport. Gelijkheid in de verdeling van inkomen is gunstig voor groei. En: de mate van herverdeling (van de rijken naar de armen), mits niet te extreem, heeft geen negatieve gevolgen voor de groei.”

“Meer gelijkheid betekent meer sociale cohesie en daarmee een beter vermogen om klappen op te vangen als die zich voordoen. Bij redelijke gelijkheid is er voldoende sociale cohesie voor de overheid om de stappen te zetten die nodig zijn om de economie weer op het spoor te krijgen.”
“Grote ongelijkheid belemmert het functioneren van de democratie omdat de rijken het politieke proces gaan beheersen.”
Het genoemde rapport staat hier (pdf).

Het tweede zijn de manieren waarop burgers op een constructieve manier kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld door de ‘burgerlobby’ van U.S. PIRG en de manier waarop de G1000 democratische innovatie doorvoert.

Published on april 3, 2014